20230516-bost minutuko ikastaroa

Bost minutuko ikastaroa: nor, nortzuk / zer, zertzuk / Bernardo Atxaga / Spotify euskaraz

Iturria: Jabier Oses Azurmendi | Hizkuntza normalizazioko teknikaria | Kultura eta Hizkuntza Politika Saila Euskara hobetzen NOR/NORTZUK, ZER/ZERTZUK, ZEIN/ZEINTZUK “Euskaltzaindiak, kontuan harturik forma atzizkidunak (nortzuk, zertzuk, zeintzuk) literatura tradizio jakin bati lotuak daudela, hau erabakitzen du: nor, zer eta zein formei lehentasuna ematea. Ez ditu, ordea, atzizki pluralgileak dituzten formak inola ere gaitzesten. Orokorki duten izaera markatua aitortzen zaie soil-soilik, … Continue reading Bost minutuko ikastaroa: nor, nortzuk / zer, zertzuk / Bernardo Atxaga / Spotify euskaraz